Меню
  • slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

25 квітня 2023 року було проведене міжкафедральне секційне засідання студентських наукових товариств кафедр: патологічної анатомії, судової медицини та патологічної фізіології; сімейної медицини ФПО та пропедевтики внутрішньої медицини; внутрішньої медицини 3.

Головний організатор цієї зустрічі - доцент Ганна Спиридонівна Короленко. Технічну організацію забезпечила староста гуртка кафедри патологічної анатомії Надія Медведєва.

Засідання на тему: «Кардіоміопатії. Ішемічна хвороба серця» було присвячене розповсюдженому порушенню серцево-судинної системи. Захід пройшов в онлайн-форматі, тривав близько 2,5 годин і зібрав майже  80 учасників, серед яких 40 - студенти. Здобувачами освіти було представлено шість доповідей, по 2 – з кожної кафедри:

1 та 2 доповідачі – Пампуха Павло, Гриценко Дар'я, 3 курс (1 гр, 6 гр). Тема: «Базові патоморфологічні аспекти основних типів кардіоміопатій»;

3 доповідачка – Полякова Ольга, 4 курс (1 гр). Тема: «Сучасні аспекти діагностики кардіоміопатій. Клінічний випадок дилатаційної кардіоміопатії»;

4 доповідачка – Кондратюк Ірина, 3 курс, (1 гр). Тема: «Гіпертрофічна кардіоміопатія»;

5 доповідачка – Наталія Сисоєва, 6 курс «Кардіоміопатії: випадки з клінічної практики»;

6 доповідач – Миргородський Артем, лікар-інтерн патологоанатом. Тема: «Випадок з практики: Ішемічна хвороба серця. Тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок. Тромбоемболія легеневих артерій».

Учасники засідання почули від перших доповідачів матеріальний субстрат різних форм кардіоміопатій. Була показана різниця морфологічних змін при гіпертрофічної (ГКМП) та дилатаційної кардіоміопатіі (ДКМП). Підкреслено, що ГКМП-захворювання викликається мутаціями генів, що кодують саркомерні білки (близько 400 видів мутацій 9 генів), посилюють функції міофіламентів, але при цьому ударний об’єм зменшено, тоді як ДКМП асоціюється, головним чином, з аномаліями білків цитоскелета.

Від кафедри сімейної медицини ФПО та пропедевтики внутрішньої медицини було представлено дві доповіді (науковий керівник - професор Татьяна Володимирівна Колесник). Науковий керівник СНГ кафедри – канд. мед. наук асистент Людмила Іванівна Новоженіна. У доповіді Ольги Полякової були визначені сучасна класифікація кардіоміопатій, відмінності у поглядах американських та європейських кардіологів на ведення пацієнтів з кардіоміопатіями та передові діагностичні технології, які дозволяють запідозрену кардіоміопатію своєчасно верифікувати та поставити остаточний діагноз. Окремий фрагмент доповіді був присвячений детальнішому висвітленню дилятаційної кардіоміопатії з поданням надзвичайно цікавого клінічного випадку.

Ірина Кондратюк розповіла дуже цікаву історію вивчення гіпертрофічної кардіоміопатії, яка могла б стати сюжетом для детективного роману зі складним і надзвичайно захопливим сюжетом. Були зазначені найсучасніші погляди світового рівня на діагностичні критерії, молекулярно-генетичне тестування та інструментальні технології своєчасної постановки діагнозу дилятаційна кардіоміопатія.

Доповідачка кафедри внутрішньої медицини 3 Сисоєва Наталія (науковий керівник СНГ – доцент Людмила Володимирівна Сапожниченко) навела клінічні випадки з практики. Висвітлила атиповий перебіг ГКМП і проведення диференційного діагнозу з гіпертрофією лівого шлуночка при гіпертонічній хворобі та ішемічній хворобі серця. Проаналізувала основні етіологічні фактори розвитку ДКМП та зупинилась на рекомендаціях щодо ведення даної категорії хворих. Розглянула сучасні методи лікування хронічної серцевої недостатності та зробила акцент на механізм дії нових препаратів.

Наприкінці секції слухачі мали змогу почути яскраву промову лікаря патологоанатома-інтерна, який багато років був старостою гуртка, представив випадок з практики (пацієнта з ІХС), з розходженням патологоанатомічного і клінічного діагнозів, з демонстрацією фрагментів відео аутопсії, гістологічного аналізу аутопсійного матеріалу. Слухачі мали змогу повторити морфологічні прояви різних форм порушення кровообігу, ознаки серцевої недостатності.

На засіданні були присутні студенти всіх курсів, і це свідчить про інтерес до вивчення цієї патології. Зацікавленість студентів тематикою виявила й велика кількість запитань. Доцент кафедри внутрішньої медицини 3 Людмила Анатоліївна Пісоцька, постійний учасник міжкафедральних засідань, відмітила високий рівень заслуханих доповідей. Завдяки змістовній інформації та наочним презентаціям, насиченим графікою та відеоматеріалами, доповідачі змогли повністю передати досліджуваний матеріал та зацікавити слухачів. Засідання пройшло у діловій, доброзичливій та натхненній атмосфері.