Меню
  • slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

22 травня випускники медичного факультету ДДМУ розпочали складання об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) на базі Центру симуляційної медицини (голова екзаменаційної комісії - професор Тетяна Анастасівна Хомазюк).

Усього до іспиту допущено 352 здобувачі освіти. Перша група складалася із 48 студентів, які мали продемонструвати володіння практичними навичками на 12 практичних і клінічних станціях з 6 дисциплін.

Кожна станція містить фантоми, манекени, тренажери і симулятори й оцінює одну або декілька клінічних компетентностей. Таким чином, ОСКІ забезпечує комплексну оцінку компетентності випускника вищого навчального медичного закладу.