Меню
 • slide01
 • slide02
 • slide04
 • slide05
 • slide06

25 травня 2023 року в дистанційному форматі відбулося чергове засідання вченої ради ДДМУ під головуванням академіка НАМН України, професора Т. О. Перцевої.

На початку засідання вченої ради голова привітала викладачів, яким присвоєно вчене звання доцента: Т. П. Ніколаєнко-Камишеву (кафедра сімейної медицини ФПО та пропедевтики внутрішньої медицини), С. С. Кобиляка (кафедра ортопедичної стоматології), О. М. Якуніну (кафедра інфекційних хвороб), а також співробітників, нагороджених грамотами облдержадміністрації за багаторічну плідну працю Д. О. Степанського, Г. С. Короленко, В. В. Маврутенкова, Т. О. Квятковську, Н. Г. Ідашкіну, О. Б. Неханевича, І. І. Колесову, Є. В. Канюку, А. В. Тоцьку.

Надалі засідання продовжилося згідно з порядком денним.

З першого питання порядку денного «Про ліцензування та акредитацію програма у ДДМУ. Досягнення та перспективи» доповідав проректор з науково-педагогічної роботи С. В. Захаров.

Згідно з чинною ліцензією в ДДМУ акредитовано:

 1. За першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти освітньо-професійну програму «Фізична терапія, ерготерапія» за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (термін дії акредитації до 01.07.2026).
 2. За другим (магістерським) рівнем вищої освіти: освітньо-професійну програму «Стоматологія» за спеціальністю 221 «Стоматологія», освітньо-професійну програму «Медицина» за спеціальністю 222 «Медицина», освітньо-професійну програму «Фармація, промислова фармація» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» (термін дії акредитації до 01.07.2026).
 3. За третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти: освітньо-наукову програму «Стоматологія» за спеціальністю 221 «Стоматологія», освітньо-наукову програму «Медицина» за спеціальністю 222 «Медицина» (термін дії акредитації до 01.07.2026), освітньо-наукову програму «Фізична терапія, ерготерапія» за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія», освітньо-наукову програму «Педіатрія» за спеціальністю 228 «Педіатрія», освітньо-наукову програму «Громадське здоров’я» за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я», освітньо-наукову програму «Біологія» за спеціальністю 091 «Біологія» (термін дії акредитації до 01.07.2027).

Також доповідач окреслив перспективи ліцензування навчальних програм університету, наголосивши насамперед на проходженні процедури міжнародної акредитації освітньо-професійної програми «Медицина» за спеціальністю 222 «Медицина» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. На першому етапі був підготовлений звіт про самооцінювання з програмної акредитації «Медицина» та пройдено експертну оцінку освітньої програми щодо відповідності міжнародним стандартам з покращення якості медичної освіти (WFME/AMSE) (4 – 6 квітня 2023 р.). Наразі отримано звіт про результати експертної оцінки освітньої програми щодо відповідності міжнародним стандартам з покращення якості медичної освіти (WFME/AMSE) з рекомендаціями.

Друге питання порядку денного «Навчально-методичне забезпечення здобувачів вищої освіти Дніпровського державного медичного університету». Доповідач – начальник навчально-наукового відділу незалежного тестування знань студентів Т. О. Новицька.

Навчально-методичне забезпечення в університеті регламентоване внутрішніми документами. Доповідач зазначила види навчальних видань, яким надається гриф університету, і видання, які рекомендуються для використання в освітньому процесі предметними комісіями, а також вказала процедуру затвердження навчальної літератури та необхідні види документів.

Крім того, був презентований для затвердження проєкт «Положення про навчально-методичне забезпечення». Це положення визначає:

 • основні форми навчально-методичного забезпечення;
 • основні складники навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни;
 • призначення, порядок розроблення, схвалення, затвердження складників навчально-методичного комплексу;
 • вимоги до структури програми навчальної дисципліни, силабусу;
 • підстави та порядок оновлення та перегляду складників навчально-методичного комплексу;
 • вимоги до оприлюднення навчально-методичного забезпечення та доступу до нього здобувачів освіти тощо.

У «Положенні про навчально-методичне забезпечення» визначені складники навчально-методичного комплексу дисципліни, вимоги до них та процедура оновлення.

Доповідач акцентувала на важливості доступності програм навчальної дисципліни, силабусу, навчального контенту для здобувачів освіти.

Члени вченої ради одноголосно схвалили доповіді з першого та другого питань порядку денного.

З третього питання порядку денного проведено таємне голосування та затверджено протоколи з присудження звань професора та доцента співробітникам ДДМУ.

Вчена рада розглянула інші поточні питання життєдіяльності навчального закладу.