Меню
  • slide01
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

5 червня 2023 року в англомовних іноземних випускників міжнародного факультету ДДМУ освітньої програми (ОП) «Медицина» завершився об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит (ОСКІ), який є одним із компонентів II етапу Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ).

Згідно зі стандартом вищої освіти зі спеціальності 222 «Медицина» для другого (магістерського) рівня вищої освіти саме ОСКІ дозволяє оцінити готовність випускника до провадження його професійної діяльності. Суть іспиту полягає в оцінці практичних та комунікативних навичок випускників. На базі навчально-тренувального центру стимуляційної медицини ДДМУ випускники демонструють практичні (клінічні) компоненти професійної компетентності на реальному об’єкті або на стимуляційній моделі. 

До ОСП(К)І входило шість дисциплін: внутрішня медицина, хірургія, педіатрія, акушерство та гінекологія, невідкладні стани, а також гігієна та екологія. Для оцінки клінічної компетентності кожна з дисциплін мала дві станції – клінічну та практичну. Як зазначив голова екзаменаційної комісії професор В. П. Кришень, іспит пройшов на засадах об’єктивності,  відкритості, уніфікації умов і таймінгу проведення. Англомовні випускники під час його проведення продемонстрували високу організованість, відповідальність та професійну обізнаність. Загалом в екзаменаційних класах панувала робоча та доброзичлива атмосфера.

Для остаточного присудження ступеня магістра з ОП «Медицина» та присвоєння кваліфікації «лікар», нашим випускникам залишається зробити ще один крок – дочекатися позитивних результатів складання Інтегрованого тестового іспиту «КРОК-2» з Центру тестування при МОЗ України.