Меню
  • slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

28 жовтня 2021 року відбулося чергове засідання вченої ради університету в онлайн форматі під головуванням академіка НАМН України, професора Т. О. Перцевої.

Перше питання порядку денного «Про організацію та проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ)».

Декан стоматологічного факультету доцент Д. В. Чернов представив докладний аналіз складання ОСКІ на стоматологічному факультеті у 2020 – 2021 навчальному році. Доповідач проінформував про структуру складання іспиту випускниками – магістрами стоматології, яка включала комплекс підготовчих заходів, організацію роботи 12-ти станцій по 3 станції на дисципліну, час роботи здобувача на кожній станції та критерії оцінювання.

Завідувач кафедри внутрішньої медицини 3 О. О. Ханюков проінформував про роботу з випусковими кафедрами щодо підготовки до складання другого етапу ОСКІ. Професійна компетентність майбутніх магістрів медицини буде оцінюватися на 12-ти станціях по 2 станції для кожної дисципліни. Розробляється технологічна карта. Ведеться підготовка положення та алгоритм руху студентів на іспиті. Доповідач подякував декану стоматологічного факультету за корисну інформацію.

Щодо другого питання порядку денного про роботу приймальної комісії у 2021 році доповідав проректор з науково-педагогічної роботи, доцент С. В. Захаров.

Доповідач проінформував про зміни в правилах прийому на навчання на наступний рік. Зазначив, що на сьогодні зараховано приблизно 900 вступників. Спостерігаються зміни з пріоритетності. Майже на 30 % зросла кількість студентів, зарахованих за контрактом за рахунок збільшення зарахувань на напрями фармація та фізична реабілітація і ерготерапія. Збільшилася кількість професійно орієнтованих вступників, зарахованих на другий курс за контрактною формою навчання. Дещо зменшилася загальна кількість вступників з ліцеїстів. Зросла кількість вступників – мешканців Дніпропетровської області. Завершується набір іноземних громадян. На сьогодні зараховано 507 осіб, серед яких значна частка випускників нашого підготовчого відділення. Основні країни-донори Марокко, Туніс, Ізраїль.

З третього питання порядку денного «Про роботу підготовчого відділення для іноземних громадян» доповідав завідувач підготовчого відділення к.ф.н. Я. В. Колдунов. Доповідач запропонував аналіз набору іноземців за останні 3 роки. Зазначив, що серед слухачів переважну більшість становлять громадяни Марокко. Охарактеризував комфортні умови навчання в сучасному центрі мовної підготовки. Зросли вимоги до якості навчання. Так, за неуспішність минулого року відраховано 28 іноземців. Освітню діяльність забезпечують чотири кафедри, ключовою з них є кафедра мовної підготовки. Саме ця кафедра організує кураторську роботу, освітні, культурні й виховні заходи.

Вчена рада затвердила доповіді з трьох питань порядку денного.

У поточних справах вчена рада заслухала інформацію начальника юридичного відділу К. В. Васькіної щодо наказу МОЗ України № 2153 «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням».

Голова вченої ради професор Т. О. Перцева наголосила, що цей наказ зобов’язує керівника закладу видати відповідний наказ по університету про відсторонення від роботи співробітників, які не пройшли щеплення.

Голова вченої ради проінформувала про стан укладання договорів на газопостачання, які дещо затримуються від незалежних від закладу причин.

Вчена рада затвердила склад експертних рад із захисту дисертацій на науковий ступінь доктора філософії. Звання доктора філософії в університеті вже отримали 38 здобувачів.

Голова вченої ради вручила дипломи доктора філософії групі науковців.

Перший проректор професор І. С. Шпонька надав інформацію про стан організації навчального процесу в умовах онлайн. Закликав керівників кафедр забезпечити контроль якості навчального процесу та дотримання встановленого регламенту.