Меню
  • slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

Щорічно 1 грудня згідно з рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я та Генеральної Асамблеї ООН, прийнятими у 1988 році, відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Цей день започатковано з метою підвищення обізнаності про епідемію СНІДу, викликаної поширенням ВІЛ-інфекції, а також як день пам’яті жертв цього захворювання.

Вже з перших днів виявлення хворих на ВІЛ-інфекцію у Дніпропетровській області, співробітники кафедри інфекційних хвороб долучились до надання активної допомоги даній категорії пацієнтів, а також до потужної нормативно-законодавчої роботи по створенню протоколів медичної допомоги, реабілітації та профілактики ВІЛ-інфекції. Безпосередню участь у створенні Дніпропетровського обласного СНІД центру та організації мережі надання медичної допомоги людям, які живуть із ВІЛ, у 90-ті роки брали у той час завідувач кафедри інфекційних хвороб, доцент М. С. Суременко і доцент В. П. Дядик, який вперше в Україні впровадив у практику журнал для реєстрації аварій при наданні медичної допомоги хворим на ВІЛ.

Доктор медичних наук, професор Л. Р. Шостакович-Корецька є членом Координаційної Ради з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції та СНІДу при обласній державній адміністрації з моменту її створення до сьогодення.

Основна лікувально-діагностична та консультативна робота з хворими на ВІЛ-інфекцію співробітниками кафедри інфекційних хвороб проводиться на базах КНП «Міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є. Г. Попкової» ДМР» (стаціонарні відділення та у Міському центрі по боротьбі та профілактики зі СНІДом) та КЗ «Дніпропетровський обласний центр соціально-значущих хвороб». Вирішенню проблемних питань діагностики, лікування та профілактики ВІЛ-інфекції, окремих опортуністичних інфекцій та станів присвячені дисертаційні роботи, виконані під керівництвом професора Л. Р. Шостакович-Корецької. Так, у 2015 році З. О. Чикаренко (2015 рік) була захищена кандидатська дисертація: «ВІЛ-інфекція у дітей з перинатальним шляхом інфікування: клінічні, імунологічні та генетичні особливості перебігу та ризику інфікування». Зоя Олександрівна працювала в рамках міжнародного наукового співробітництва у проєктах: грантах Американського фонду цивільних досліджень і розвитку (CRDF): «Генетичні детермінанти ВІЛ-інфекції у дітей» (2006-2009 рр.), «Генетичні детермінанти сприятливості організму до ВІЛ/ СНІДу та відповіді на ВААРТ» (2009-2011 рр.), що виконувались сумісно з центром досліджень ВІЛ (США). У 2019 р. доцент К. Ю. Литвин захистила докторську дисертацію на тему: «ВІЛ-асоційовані інфекційні ураження головного мозку: клініко-імунологічні, морфологічні характеристики, діагностика та лікування». Лише за останній 2021 рік на кафедрі інфекційних хвороб були захищені три роботи на здобуття звання кандидата медичних наук, тематика яких була також пов’язана безпосередньо з ВІЛ-інфекцією, Це роботи асистентів О. А. Кушнєрової - «Клініко-патогенетичні особливості перебігу Епштейн-Барр вірусної інфекції у ВІЛ-інфікованих», О.В. Шевельової О.В. - «Значення первинного рівня клініко-імунологічних і вірусологічних показників ВІЛ статусу в прогнозуванні ефективності ВААРТ та ризиків несприятливого перебігу захворювання» та робота Г. О. Ревенка - "Вплив ВІЛ-інфекції на стан антитоксичного імунітету у дорослих осіб до дифтерії та правця" (науковий керівник - проф. В. В. Маврутенков).

Щорічно, до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, співробітники кафедри інфекційних хвороб проводять активну освітньо-профілактичну роботу на телебаченні, радіо та у соціальних мережах. Вже стало традиційним, приурочене до даної дати, засідання студентського наукового гуртка, що збирає студентів 4-6 курсів.

Багато років поспіль співробітники кафедри інфекційних хвороб за результатами конкурсного відбору отримують гранти на участь у закордонних міжнародних форумах та семінарах, де презентують результати своїх наукових досліджень з проблемних питань ВІЛ/СНІД.

Так, 27-30 жовтня у Лондоні відбулась 18-та Європейська СНІД конференція (EACS 2021), яка спрямована на об'єднання вчених з усієї Європи для обміну сучасними даними про клінічні аспекти ВІЛ-інфекції. Європейська конференція зі СНІДу проводиться кожні два роки. У цьому році співробітники кафедри ДДМУ, за результатами відбору, отримали можливість представити на EACS-конференції дві роботи. Професор Л. Р. Шостакович-Корецька, доцент К. Ю. Литвин та асистент кафедри О. О. Білоконь, які є дійсними членами EACS, представили доповідь: «Моніторинг нефротоксичності та оцінка факторів ризику у пацієнтів з ВІЛ, які отримують АРТ» У роботі висвітлені основні аспекти ризику ниркової токсичності, спричиненої АРТ, визначено, що прогресуюча стадія ВІЛ, низький рівень CD4+, HCV та супутня туберкульозна інфекція значно підвищують ризик ураження нирок.

Молодий науковець Мирослава Ніколайчук разом із дослідниками з EuroSIDA study group презентувала доповідь: «Використання протипоказаних антиретровірусних препаратів у ВІЛ/ХГС ко-інфікованих осіб, які отримують лікування від вірусного гепатиту С противірусними препаратами прямої дії». Мета цієї роботи - визначити, чи застосовуються антиретровірусні препарати відповідно до рекомендацій EACS серед ВІЛ/ХГС ко-інфікованих осіб, які отримували противірусні засоби прямої противірусної дії. Як висновок, у цій великій гетерогенній європейській когорті більше третини пацієнтів отримували препарати прямої противірусної дії з можливими АРВ-взаємодіями, але низька частка використовувала протипоказані АРВ-препарати ("червоне затінювання" в рекомендаціях EACS, https://www.eacsociety.org/media/guidelines-10.1_30032021_1.pdf).