• slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

Продовжуємо публікації до 100-річчя від дня народження професора Сергія Євгеновича Стебельського, який  залишив після себе не лише наукові праці, але й творчий доробок.

Частина 1. До 100-річчя від дня народження професора Сергія Євгеновича Стебельського (1923 – 1996)

У зрілі роки Стебельський захопився скульптурою. До 70-річчя ДМІ у 1986 р. в стінах анатомічного музею, який одночасно був і навчальним класом для студентів, Сергій Євгенович створив інтер’єри робочих приміщень і воскові фігури академіка В. П. Воробйова та анатома епохи Відродження Андрія Везалія. Завітаємо до них. Робоча обстановка панує в кабінеті завідувача кафедри анатомії Харківського медичного інституту, академіка Володимира Петровича Воробйова.

Він сидить за письмовим столом, схилившись над книгою. Біля вікна висить фотографія В. П. Воробйова з професором Білоусовим – його наставником. З іншого боку письмового стола у кріслі сидить проф. Р. Д. Синельников – автор «Атласу анатомії людини», який видавався в Україні, Чехословаччині, Іспанії. Слід зазначити, що обличчя фігур видатних вчених С. Є. Стебельський виконав з пластичних матеріалів, на них нанесений грим, і вони мають портретну схожість з оригіналами.

Наступна кімната – кабінет Андрія Везалія. Ми нібито поринаємо в далеке минуле. Через вікно з фігурними ґратами ллється місячне сяйво, видно будівлі м. Падуї (Італія). Саме так, як ви побачите в музеї, при світлі свічок працював над препаруванням трупів учений, і таємниця ночі ховала його від пильного ока інквізиції. Офіційно в той час дозволялось розтинати на рік два трупи страчених злочинців. А. Везалій протягом життя препарував понад 300 трупів і на основі їхнього вивчення виправив близько 200 помилок, допущених у працях Гіппократа, Арістотеля, Галена.

Також музей прикрашають воскові фігури інших учених, професорів М. С. Кахіані, М. М. Тростанецького, К. Д. Філатової, самого С. Є. Стебельського, В. Д. Маковецького. Експозиції анатомічного музею мають велике пізнавальне й виховне значення в процесі навчання студентів.

А до 75-річчя інституту в музеї з’явився ще один інтер’єр, що відтворює підвальне приміщення Анатомічного інституту в Петербурзі, де воскові фігури Миколи Івановича Пирогова та його помічника військового фельдшера Калашнікова зображені за виготовленням розпилів замороженого трупа – навчальних анатомічних зразків для студентів.

Не одне десятиліття професор С. Є. Стебельський захоплювався живописом. На щорічних виставках образотворчого мистецтва фестивалю «Студентська весна» виставлялось багато картин та етюдів художника. Це переважно пейзажі рідного Придніпров’я, мальовничі натюрморти. Відвідуючи спортивно-оздоровчий табір інституту, Сергій Євгенович завжди брав із собою мольберт та все необхідне для відтворення краси мальовничих куточків лісу на річці Самара. У вересні 1984 року творчі доробки Сергія Євгеновича експонувались у Будинку архітектора м. Горький (нині Нижній Новгород), де проводився пленум Всесоюзного наукового товариства анатомів, гістологів і ембріологів. Голова Горьківського відділення художників у книзі відгуків про виставку написав: «Очевидно, що єдина природа творчості вченого і художника дає можливість творцю, який не має професійної школи, передати його світ, його сприйняття з високим професіоналізмом».

До 75-річчя нашого навчального закладу проф. Стебельський експонував картини на виставці в народному музеї історії ДМІ. Захоплює майстерністю виконання «Портрет матері», розцвітає палітра художника в картинах «Осінь», «Озеро», «Квіти Орловщини» та інші. Зараз подаровані С. Є. Стебельським картини прикрашають наш музей поруч з іншими експозиціями.

Сергій Євгенович приділяв увагу історії нашого університету і був активним дописувачем багатотиражки «Відмінник навчання», згодом перейменованої в «Пульс». Його статті «Біля джерел історії ДМІ», «Професор М. С. Кахіані – засновник та перший завідувач кафедри анатомії», «В музеї анатомії людини», «Історія заснування Вищих жіночих курсів в Катеринославі», «Наш анатомічний театр» та інші з великою цікавістю читали студенти та співробітники інституту.

Усе це підтверджує, наскільки обдарованою і багатосторонньою особистістю був С. Є. Стебельський.