Меню
  • ДМА

Попкова Є.Г.Шлях мужності, відваги і героїзму

 

Інфекціоніст, доктор медичних наук, професор. У 1919 році закінчила Харківський медичний інститут. Працювала дільничним лікарем, а з 1921 року - лікарем 1-ї інфекційної лікарні м. Дніпропетровська. З 1934 року працювала асистентом кафедри інфекційних хвороб ДМІ. З 1937 до 1941 р. очолювала кафедру інфекційних хвороб ДМІ. У 1940 році захистила дисертацію “Про епідемічний паротит і нейротропності його вірусу”; у цьому монографічному дослідженні вперше висвітлювались питання паротиту як інфекції, що пошкоджує не тільки слинні залози, а й центральну нервову систему.

Роки німецької окупації перервали педагогічну діяльність Євгенії Георгіївни. Працюючи у Дніпропетровську на посаді начмеда інфекційної лікарні, вона організувала і керувала підпільною групою медичних працівників на базі інфекційної лікарні. Група організовувала втечі військовополонених, які перебували на лікуванні у інфекційній лікарні. Усього група звільнила понад 800 осіб: командирів, політпрацівників і рядових бійців.

Детальніше...

Фотографія Бріккера Федіра МатвійовичаБРІККЕР Федір Матвійович (1896 – 1942) – патофізіолог, доктор медичних наук, професор, представник Харківської наукової школи патологів. У 1920 р. закінчив медичний факультет, після чого залишився на кафедрі патологічної фізіології під керівництвом М.М. Павлова.

У 1925 р. Федір Матвійович захищає докторську дисертацію на тему «Про генез дифтерійної смерті». З 1924 р. він брав участь в організації експериментальної лабораторії Харківського інституту патології та гігієни праці, де залишився працювати старшим асистентом. У 1928 р. приїздить до Дніпропетровська й очолює кафедру загальної патології (патологічної фізіології), проводить велику роботу по її зміцненню і розвитку. Вже у 1928 р. кафедра отримує нове приміщення, було придбано нове навчальне та наукове обладнання. Головну увагу в науково-дослідницькій роботі кафедри він зосередив на вивченні патогенезу запального процесу та пухлинного росту.

Великі організаторські здібності професора Ф.М. Бріккера, жива ініціатива, обумовили запрошення керівництва інституту обійняти посаду заступника директора з наукової частини (1936 – 1941). Він зумів досить високо поставити на кафедрах інституту організацію вагомих наукових досліджень у різних ділянках медицини.

Детальніше...

ШКЛЯР Борис Мойсейович (1891-1960) - учений соціал-гігієніст, історик медицини, доктор медичних наук, професор. У 1922 р. закінчив Дніпропетровський медичний інститут. У 1935 р. йому присуджено вчений ступінь кандидата наук. З 1936 до 1957 р. завідував кафедрою соціальної гігієни.
У 1940 р. кафедра соціальної гігієни була перейменована у кафедру організації охорони здоров'я, що визначало її новий напрям роботи: проведення досліджень з теорії та практики організації охорони здоров'я, формування організаційних засад для надання різноманітних форм медичної допомоги, дослідження процесів народжуваності та дитячої смертності у Дніпропетровському регіоні. 

Під час війни у 1941-1942 рр. Борис Мойсейович очолював кафедру організації охорони здоров'я у Ставропольському медичному інституті, а з жовтня 1942 р. завідував лікувальним відділом Ферганського обласного відділу охорони здоров'я. Після реевакуації співробітників під його керівництвом була виконана значна робота з відновлення кафедри у Дніпропетровському медичному інституті.

Детальніше...